4 myyttiä it-konsultin työstä

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Ihmisiä pöydän ympärillä suunnittelemassa

It-konsultin työhön liittyy jonkin verran olettamuksia ja uskomuksia, joihin Nextconin kokeneet konsultit törmäävät aika ajoin. Näitä myyttejä on murtamassa Nextconin konsultit, jotka ovat vastanneet näihin kysymyksiin vuosien saatossa eri tilanteissa.

Myytti 1: It-konsultin työ vaatii pitkän koulutuksen

-Vähintään ammattikorkeakoulupohjasta on it-konsultin työssä hyötyä. It-konsulttia ei saa mistään “valmiina pakettina”, vaan tämä työ on jatkuvaa itsensä kehittämistä. Konsultin työssä oppii paljon myös itsestään ja esimerkiksi oman osaamisen auditointi tukee asiantuntijuuden kehittymistä.

Nextconilla konsultit ovat pitäneet erityisesti siitä, että yritys tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa osaamista monipuolisesti. Jokainen työntekijä on oikeutettu vuotuiseen koulutusbudjettiin, jonka saa hyödyntää vapaasti oman asiantuntijuuden kehittämiseen

Monipuolisten ja haastavien projektien parissa asiantuntijuus kehittyy vauhdilla.

Nextconilla konsultit pääsevät toteuttamaan itseään motivaatiolähtöisesti eli työskentelemme niiden projektien parissa, jotka tukevat ammatillista kehittymistä ja kiinnostavat eniten.

Kaikki eivät välttämättä sovi it-konsultin rooliin.

It-konsultin työ ei ole pelkkää yhden asian suorittamista päivästä toiseen, vaan pitää olla monessa mukana ja pystyä mukautumaan työympäristön mukaan. Asiantuntijan roolissa kannattaa varautua siihen, että kysymyksiä tulee paljon. Yhdellä konsultilla saattaa olla useampi asiakasprojekti samanaikaisesti käynnissä ja silloin pitää löytyä kykyä reagoida nopeasti.

Tässä työssä korostuvat hyvät vuorovaikutustaidot ja tilannetaju, jotka ovat ylipäätään tärkeitä työelämätaitoja. Tästä syystä it-konsultiksi ryhtyvällä on hyvä olla taustalla muutama vuosi työkokemusta. Konsultin työ sisältää paljon havainnointia ja siinä pitää osata sopeutua asiakkaan työpaikkakulttuuriin ja toimintatapoihin. Tilanteiden tulkitseminen on tässä työssä avainasemassa.

Kiinnostaako konsultointi projektijohdon parissa vai oletko testausautomaation kovan luokan ammattilainen?

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme ja hae osaksi Nextconin asiantuntijatiimiä.

Myytti 2: it-konsultointi on yksinäistä työtä

It-konsultin työ ei missään nimessä ole yksinäistä,  päinvastoin. It-konsultilla on paljon kontaktipisteitä niin oman organisaation sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Asiakkaistakin tulee ns. työkavereita, kun projekteja työstetään tiiviissä yhteistyössä.

Kaikki konsulttimme ovat yhtä mieltä siitä, että yleensä ratkaisut ongelmatilanteisiin löytyvät nimenomaan porukalla. Nextconin sparrauskulttuuri ja avoin työyhteisö tukevat tätä ajattelua.

Vaikka Nextconilla kannustetaan itsenäiseen ja yrittäjämäiseen työskentelyyn, ei kenenkään tarvitse työskennellä yksin. Hyvä tiimihenki on aina läsnä ja eri osaamisalueen asiantuntijat tukevat toinen toisiaan.

Myytti 3: it-konsultti on sama asia kuin myyjä

Ei voida sanoa, että it-konsultti on myyjä sen sanan mukaisessa tarkoituksessa. Kaikki konsultit ovat yrityksen käyntikortteja ja kun työ tehdään hyvin, niin hyvät asiakastarinat ja referenssit myyvät. Hyvä esimerkki on Caruna referenssimme, joka on poikinut kyselyjä samantyyppisistä projekteista.

Nextconilla on erikseen myyntitiimi, joka kontaktoi liidejä. Konsultit antavat myynnille työkaluja, eli hyviä asiakaskokemuksia, jotka omalta osaltaan edistävät myyntiä.

Hyvä konsultti osaa myös tilanteen tullen tunnistaa projekteissaan lisämyynnin mahdollisuuden eli näkee asiakkaan kipukohdat, joihin ulkopuolinen lisäapu voisi olla tarpeen. Tällaisessa tilanteessa siihen asti hyvin tehty työ puhuu puolestaan ja konsultti voi myydä itse omaa osaamistaan.  Hyvän it-konsultin anatomiasta voit lukea lisää aiemmasta blogistamme ”Unelmia ja konsulttihommia”.

Kiinnostaako työpaikka it-alalla?

Nextconilla pääset kehittämään osaamistasi monipuolisten ja haastavien asiakasprojektien kanssa ja mielenkiintoisten asiakkaiden parissa.

Myytti 4: It-konsultin pitää osata koodata

Tämä on se vanha käsitys it-konsultin työstä ja se ei pidä paikkaansa. Tärkeämpää on olla kiinnostunut asiakkaan liiketoiminnasta, sen kehittämisestä sekä käytettävissä olevista teknologioista.

It-konsultin työssä on tärkeää ymmärtää, mitä ohjelmointi tarkoittaa ja mitä sen avulla on mahdollista toteuttaa asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseksi.

Nykypäivänä koodarinkaan ei tarvitse olla mikään superkoodari, vaan enemmänkin asiantuntija, joka ymmärtää monipuolisesti erilaisia teknologioita ja niiden yhteensovittamista asiakkaan hyväksi.

Konsultin ura ei välttämättä sovi jokaiselle, mutta se on vähintään kokeilemisen arvoista. Kokemuksen puute ei ole meille kynnyskysymys. Etsimme jatkuvasti tiimiimme uusia asiantuntijoita projektien johtamisen, laadunvarmistuksen ja testauksenjohdon konsultoinnin sekä teknisen konsultoinnin asiakasprojekteihimme!

Nextconin yrityskulttuuri

Nextconilla konsultteja kannustetaan rohkeasti innovoimaan, ehdottamaan ja kokeilemaan uusia asioita. Olemme ehdottomasti kokeilukulttuurin kannalla. Yrityskulttuurimme rakentuu hyvin pitkälti autonomisten tiimien toimintaan. Tiimeillä ja niiden valmentajilla on mahdollista päättää hyvin laajasti tiimiläisten työympäristöön ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, kuten koulutuksista ja työssä tarvittavista laitteista sekä työskentelyergonomiasta.

Erityisesti näin etätyön aikaan on tärkeää, että konsulteilla on hyvät ergonomiset puitteet tehdä töitä myös kotoa käsin. Yhteisöllisyyttä pidämme yllä säännöllisillä kokoontumisilla, teemailloilla, sisäisillä koulutuksilla ja näin covid-aikana tapaamisia on jatkettu online-tyyppisesti.

Nextconilla pääset kehittämään osaamistasi monipuolisten ja haastavien asiakasprojektien kanssa ja mielenkiintoisten asiakkaiden parissa. Me uskomme ihmisiin ja kasvuun. Kun jokainen työntekijämme voi hyvin ja kasvaa ihmisenä niin mekin saavutamme menestyksemme. Panostamme asiantuntijoidemme kehittymiseen tarjoamalla laajoja kouluttautumismahdollisuuksia ja kanavia tuoda esiin omaa asiantuntijuutta.

Etsimme tällä hetkellä mm.  testiautomaatioasiantuntijaa ja ketterän kehityksen product owneria. Voit myös lähettää meille avoimen hakemuksen!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin