Caruna

Caruna otti Nextcon Finland Oy:n projektijohtamisen palvelun toimittajien kehitystiimien koordinointiin.

Sähkönjakeluyhtiö Caruna ja Nextcon aloittivat yhteistyön vuoden 2018 alussa, jolloin Carunalla päätettiin luoda paremmin digiaikaan sopivat asiakaspolut ja samalla automatisoida asiakasviestintää sekä parantaa digipalveluiden käyttäjäkokemusta. Nextcon sai vastuulleen kehitysprojektien hallinnan monitoimittajaympäristössä.

Yhteistyö käynnistettiin Carunan loppuasiakkaiden online -palveluiden kehittämisellä. Nextcon osallistui Carunalla jäjestettyihin työpajoihin, joissa liiketoimintavetoisesti määriteltiin ensin asiakaspersoonat ja tämän jälkeen asiakkaan polut. Sujuvan yhteistyön kannalta tärkeää oli päästä mukaan jo heti ensi vaiheesta alkaen. Carunan tarjoamat sähköiset palvelut asiakkailleen koostuvat usean eri palveluntarjoajan kokonaisuudesta. Nextcon on ollut mukana myös tarjouspyyntöjen laadinnassa ja toimittajien kilpailutuksessa.

caruna-logo

”DevOps-mallilla eteenpäin”

Asiakaspalvelun digitalisointi -hankkeessa Scrummasterin rooli kuului Nextconin asiantuntijoille.

Kehityksen lähtökohtana on mobile first -ajatusmaailma, jossa uusia verkkopalveluja suunnitellaan ensisijaisesti mobiilikäyttäjien näkökulmasta. Kehittämisessä noudatetaan myös jatkuvan kehittämisen mallia (”DevOps”). Sen avulla kehityspaketeista saadaan kompaktimman kokoisia ja nopeammin julkaistua. Carunalla on myös mahdollisuus vaikuttaa nopeastikin kehitystyön alla oleviin sisältöihin.

”Ketterän kehityksen mallilla uudet palvelut saadaan asiakkaan käyttöön nopealla aikataululla, kun perinteisesti toteutetussa projektissa asiakas voi joutua odottamaan palveluita jopa useamman vuoden. Mallin ehdoton etu on, että asiakaspalaute saadaan heti ja muutostoiveet voidaan huomioida jo seuraavalla kehitysjaksolla.”

Elina Lehtomäki, kehitysjohtaja

Palvelut saatavilla asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti

Kehityksen tavoitteena on luoda Carunalle selkeä digitaalinen palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa asiakkaalle monikanavaisen palvelutarjoaman 24/7 aukioloajalla.

Kuluneen vuoden aikana ketterillä kehitysmenetelmillä on saatu julkaistua isoja kokonaisuuksia kuten kokonaan uusi Caruna+ mobiiliapplikaatio päivittäisten asioiden hoitoon ja automaatioviestinnän parantamiseen sekä Caruna Markkinapaikka, jossa asiakas ja kodin energiaratkaisuja tarjoavat palveluntarjoajat kuten aurinkopaneeliratkaisuja tarjoavat toimittajat löytävät toisensa helposti ja luotettavasti.

Myös olemassa olevaa tarjoamaa on monipuolistettu. Asiakkaiden Omat sivut -palveluun on tuotu paljon uutta sisältöä, kuten laskun maksamisen mahdollistaminen, eräpäivän siirto ja toisen henkilön, esimerkiksi oman sähköurakoijan valtuuttaminen asioiden hoitamiseen.

Seuraavat kehityskohteetkin ovat jo hyvässä vauhdissa: oman kulutuksen seurantaan tarkoitettu energiaseuranta kokee käytettävyysparannuksen ja kasvojen kohotuksen. Myös Omien sivujen käytettävyyteen ja selkeyteen on tulossa parannuksia!

” Nextcon koordinoi monitoimittajaympäristöä niin, että kehitystarpeet valmistuvat synkronoidusti aikataulussa ja asiakkaamme saavat nopealla tahdilla käyttöönsä uusia palveluita.”

Petri Lagerqvist, liiketoiminta-asiantuntija

Lisätietoja:

Petri Ohtamaa

petri.ohtamaa@nextcon.fi

Puh: 040 823 4418

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä oheisella lomakkeella, niin kerromme lisää palveluistamme ja osaamistamme.