Nitro

Nitron tekniset ratkaisut pakettiin

Nitro valitsi Nextconin konsultikseen teknisten ratkaisujen portfoliohankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on luoda uusi tapa johtaa Nitron teknisten ratkaisujen portfoliota ja ottaa DevOps-malli käyttöön digitaalisten palvelujen kehittämisessä.

– Nitro on markkinoinnin suunnittelutoimisto, hybriditoimisto. Me haluamme keskittyä johtamaan asiakkuuksia asiakasymmärryksen kautta, suunnittelemaan monikanavaista markkinointia ja palvelukokemuksia sekä vetämään teknisiä hankkeita, jotka sitten voimme toteuttaa yhdessä kumppaniverkostomme kanssa parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo Nitron varatoimitusjohtaja Sami Puutio ja jatkaa:

– Halusimme tähän teknisten ratkaisujen portfoliohankkeeseen ulkopuolista asiantuntijanäkemystä, minkä vuoksi käännyimme Nextconin puoleen. Ulkopuolinen näkee asiat kauempaa, mikä tuo sisäiseen kehityshankkeeseen lisäarvoa nostamalla esiin kysymyksiä, vaihtoehtoisia polkuja ja uusia ratkaisumahdollisuuksia.

Nitro

Strategiset tavoitteet toteen

Ensimmäisessä priorisointikokouksessa päätettiin kehityshankkeen suunnasta. Työskentelymallina olivat kehitystyöpajat ja iterointia tehtiin viikoittain. Prosessista luotiin mahdollisimman ketterä ja osallistava. Työpajojen jälkeen teknisten ratkaisujen portfolio otetaan käyttöön, sitä ylläpidetään ja kehitetään. Työ ei siis lopu, vaan päinvastoin alkaa.

– Kehityshanke auttaa meitä osaltaan viemään läpi muutosohjelmaamme ja varmistaa Nitron sisällä yhteisen ymmärryksen strategisesta tavoitteesta. Uskon, että palvelumallimme auttaa meitä vieläkin tiiviimpiin asiakassuhteisiin, kun kykenemme reagoimaan entistä nopeammin asiakkaidemme liiketoimintamuutoksiin ja saavuttamaan asetetut tavoitteet, Nitron toimitusjohtaja Pasi Hiltunen sanoo.

– Siirrymme samalla entistä vahvemmin kumppanuusmalliin, jossa oman suunnittelun ja tuotanto-osaamisen tukena on mukana alan kovimmista toimijoista koostuva kumppaniverkosto. Asiakkaamme ovat tehneet kovasti töitä teknisten alustojensa modernisoinnissa, joten tulemme näkemään jatkossa useita edelläkävijäpalveluita, joissa saavutettavuus, henkilökohtainen asiakaskokemus ja moderni markkinointiviestintä toteutuvat symbioosissa. Olemme pitkälti jo valinneet globaalisti kykenevät kumppanit pilvipalveluiden ylläpitoon, tekniseen toteuttamiseen ja datan hyödyntämiseen. Isompi ekosysteemi tarkoittaa, että meillä on enemmän mahdollisuuksia suunnitella ja kehittää asioita, Hiltunen jatkaa.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme skaalautuvia ja joustavia palveluja, joiden ytimessä on asiakasymmärrys. Teknisten ratkaisujen portfolio vaikuttaa niin suunnitteluun, myyntiin kuin johtamiseenkin, joten on tärkeää, että se tulee kaikille tutuksi, Puutio summaa.

Ulkopuolinen asiantuntija tuo näkemystä

Nextcon tuo yritysten kehityshankkeisiin ulkopuolisen asiantuntijanäkemyksen sekä vahvaa vetoapua.

Autamme yrityksiä liiketoiminnan muotoilussa. Nitrossa portfolio toteutettiin muutaman työpajan tuotoksella, joten aina ei suurista kehityshankkeista ole kyse, mutta vaikutus johtamiseen ja kilpailukykyyn on merkittävä. Kehityshankkeiden onnistumisessa olennaista on asiantunteva fasilitointi, osallistaminen ja sitoutuminen. Hyvin vedetty hanke tuo aina yhtenäisyyttä sekä toimintatapoihin että tiimiin.

– Ulkopuolisen osaajan käyttö on aina vaikeaa asiantuntijaorganisaatiossa, jolla on itselläkin paljon asiantuntemusta kehityshankkeeseen liittyvistä aihepiireistä. Sen vuoksi on ratkaisevaa, että hankekonsultti hallitsee hyvin eri työpajakäytännöt ja ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan sekä sen strategiset tavoitteet työkaluna, jolla voi ohjata ja osallistaa Nitrolaisia sekä johtaa tehokkaasti kehitysprosessia.  Netxconin asiantuntijoiden kanssa saimme lyhyessä ajassa uudenlaista yhtenäisyyttä Nitron tapaan kehittää ja ylläpitää omaa toimintaansa, toteaa Nitron toimitusjohtaja Pasi Hiltunen lopuksi.

Jos teillä on vastaavia tarpeita, niin elä epäröi ottaa yhteyttä tiedustelut@nextcon.fi

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä oheisella lomakkeella, niin kerromme lisää palveluistamme ja osaamistamme.