Asiantuntijaesittely: Heli Turja

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Heli Turja työskentelee Nextconilla testausasiantuntijana. Helillä on takanaan pitkä ura erilaisissa tehtävissä IT-alalla aina mikrotukihenkilöiden koulutuksesta projektipäällikön tehtäviin.

-Jatkuva kouluttautuminen ja oman osaamisen päivittäminen ovat asiantuntijatyössä erittäin tärkeitä. Teknologian kehitys nopeutuu jatkuvasti ja uuden oppimisen pitää olla jatkuvaa. Se on kuitenkin yksi työn tekemiseni moottori, toteaa Heli.

Uusiutuva teknologia ja projektit ovat myös antaneet oppimisen mahdollisuuksia.

Testauksessa korostuu tällä hetkellä automaatio mutta digitalisaation myötä myös monet uudet asiat tarvitset digitaalisia ratkaisuja ja huolellista testausta.

-Digitaalinen tunnistautuminen ja valtuuttaminen ovat tällä hetkellä työni keskiössä. Esimerkkinä voisi olla se, että iäkäs henkilö voi valtuuttaa lapsensa asioimaan puolestaan joissakin asioissa. Sähköinen valtuus on kuin sähköinen valtakirja. Kun käsitellään henkilötietoja, pitää testauksessa käytettävän aineiston olla anonymisoitua. Anonymisoinnissa aineisto muutetaan tunnistamattomaksi niin, ettei aineistoa pysty palauttamaan alkuperäiseksi jonkin arvon tai esimerkiksi salausavaimen avulla. Henkilötietojen testaaminen vaatii, että käytössä on keinotekoisia henkilötunnuksia, jotka on muodostettu samoilla säännöillä kuin oikeat henkilötunnukset, kertoo Heli.

Työn tekemisen vapautta

Nextconilla kaikki asiantuntijat työskentelevät asiakkailla. Suurimmalla osalla etätöiden tekeminen on mahdollista, joka lisää asiantuntijoiden työnteon vapautta. Työn tekemisen vapaus on tärkeä elementti Nextconilla, jossa kaikki työntekijät ovat kokeneita alansa asiantuntijoita.

-Täällä jokainen pystyy asiakasprojektien puitteissa suunnittelemaan oman työnsä mutta on toki myös vastuussa omasta työpanoksestaan suoraan asiakkaalle, Heli toteaa.

Nextconilla jokainen asiantuntija pystyy myös vaikuttamaan projektiinsa, johon haluaa mennä. Sitoutuminen projektiin ja asiakkuuteen on tärkeää.

Millaisia projekteja testausasiantuntijana pääset työssäsi tekemään konkreettisesti?

– Nyt juuri työni liittyy sidosryhmien tukemiseen suuressa julkishallinnon hankkeessa. Sidosryhmiä ovat esimerkiksi ohjelmistotalot, kunnat ja useat muut organisaatiot, joita avustamme testaamisessa.

Omassa työssään Heliä innostaa yhteiskunnallisten toimintojen varmistaminen ja tehostaminen.

-Se, että viranomaiset saavat tarvitsemansa tiedon nopeasti ja automaattisesti, nopeuttaa esimerkiksi erilaisten tukien maksamista. Samoin tulevaisuudessa pystytään varmistamaan, että kaikki yhteiskunnan tahot hoitavat velvoitteensa kuten pitää ja näin luomme entistä oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa.

Tällä hetkellä Nextconia kehitetään aktiivisesti ja töitä riittää.

-Organisaatiossa, joka toimii hajallaan kuten Nextcon, on aina haasteita löytää omaa kulttuuria mutta yhteiset tapaamiset ja toisten projekteista kuuleminen kasvattavat yhteisöllisyyttä, Heli toteaa.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin