Fingrid Datahub Oy valitsi Nextconin tukemaan kilpailutuksessa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Fingrid Datahub Oy on valinnut Nextcon Finland Oy:n uuden asiakaspalvelujärjestelmän kilpailutuksen tueksi. Projektin tavoitteena on tuottaa asiakaspalvelujärjestelmän tarvemäärittelyt ja kirkastaa vaatimuksia tulevaan kilpailutukseen.

Nextcxonilla on paljon kokemusta energia-alan kilpailutusten tukemisesta ja Fingridin myötä kokemuksemme tällä toimialalla jälleen vahvistuu.

Fingrid Datahub Oy:n asiakas- ja tiedonvaihtopalveluiden palvelupäällikkö Minna Arffman kertoo Nextconin valinnasta sekä luotettavan kumppanin merkityksestä onnistuneeseen projektiin seuraavasti:

“Valitsimme Nextcon Finlandin kumppaniksemme, koska heillä oli näyttöä asiakaspalvelun digitalisoinnista energia-alalla. Uskomme vahvasti, että luotettavan kumppanin kanssa saavutamme yhteistyössä tavoitteemme ja meillä on edellytykset palvella asiakkaitamme parhaalla tavalla.”

Fingrid Datahub Oy on Fingrid Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, joka on perustettu hoitamaan datahubiin liittyvää operatiivista toimintaa. Tytäryhtiön keskeisinä tehtävinä on tarjota ja kehittää sähkömarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtopalvelua ja siihen liittyviä muita palveluja sähkömarkkinaosapuolille sekä hallinnoida sähkömarkkinoiden tarvitsemaa rekisteröityä tietoa.

Nextcon Finland on IT-alan asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa kokeneita konsultteja haastaviin IT-hankkeisiin. Yritys tukee asiakkaitaan IT-ratkaisujen toteutuksessa ja digitalisaatioon liittyvässä muutoksessa. Nextconin erityisosaamista ovat projektinhallintalaadunvarmistus- ja testaustekninen konsultointi sekä johdon IT-konsultointi.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin