Kolme syytä hyödyntää ketteriä menetelmiä ohjelmistokehitysprojektissa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Agile- eli ketterät menetelmät ovat vakiinnuttamassa paikkansa modernissa ohjelmistokehityksessä. Tässä kolme syytä, miksi koodia kannattaa tehdä ketterästi.

1. Muutoksiin voidaan reagoida nopeasti ja joustavasti

Perinteisessä vesiputousmallissa it-projektia viedään tarkan vaatimusmäärittelyn pohjalta prosessimaisesti eteenpäin. Se sopii edelleen projekteihin, joiden ympärillä maailma pysyy kohtalaisen helposti ennustettavana.

It-projektin aikana moni asia voi kuitenkin muuttua. Markkinat voivat kokea muutoksia esimerkiksi uusien kilpailijoiden myötä tai lopputuotteelle aseetut toiveet voivat muuttua. Joskus myös teknologiat kehittyvät pitkien projektien aikana. Projektin aikana kertyy myös koko ajan lisää tietoa päätösten ja valintojen tueksi.

Ketterille menetelmille on tyypillistä lopputuotteen rakentaminen pieni osakokonaisuus kerrallaan, eli kehitystyö enetee sprinteissä. Kun projektin alussa määritellään vain välttämättömimmät asiat, kuten arkkitehtuurin päälinjat, uusien osakokonaisuuksien mukaan ottaminen onnistuu nopeasti kesken projektin. Vastaavasti turhiksi todetut kokonaisuudet päästään jättämään pois. Näin projekti joustaa ympäröivän maailman muutosten mukana.

2. Läpinäkyvyys lisääntyy

It-projekti uhkaa epäonnistua, jos siihen osallistuvat henkilöt eivät tiedä, mitä ovat tekemässä. Ketterien menetelmien hyödyntäminen mahdollistaa kunnollisen näkymän kehitystyön alla olevaan tuotteeseen projektin kaikissa vaiheissa. Tiimin jokaisella jäsenellä on koko ajan selvä kuva siitä, mitä muut tekevät ja mitkä ovat sen hetken tärkeimmät tehtävät. Ajantasainen tieto auttaa tekemään parempia päätöksiä, mikä puolestaan lisää lopputuotteen laatua. Tiimin jäsenet pystyvät myös helpommin tukemaan toisiaan ja viestintä sidosryhmille helpottuu.

3. Budjetti ja aikataulu pysyvät hallinnassa

Budjetissa ja aikataulussa pitäytyminen on jokaisen ostajan tärkeimpiä tavoitteita. Lyhyissä sykleissä tapahtuvaan ketterään kehittämiseen kuuluu säännöllinen palautteen antaminen ja kehitystyön onnistumisen tarkastelu. Sen seurauksena mahdolliset ongelmakohdat havaitaan varhaisessa vaiheessa ja niihin päästään puuttumaan nopeasti.

Vesiputousmallissa testaus painottuu usein projektin loppuun, joten riskinä on, että suuretkin muutostarpeet havaitaan vasta viime metreillä. Tällaisessa tilanteessa ostaja joutuu yleensä joustamaan aikataulun suhteen, ja pahimmassa tapauksessa projektin hintalappu alkaa näyttää aivan erilaiselta kuin alun perin suunniteltiin.

 

Anni Aukia
Projektipäällikkö

Anni on ohjelmisto- ja laiteprojekteihin erikoistunut projektipäällikkö. Hänellä on vuosien kokemus ketterien menetelmien hyödyntämisestä ohjelmistokehityksessä.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin