Miksi hyödyntää it-projektipäällikköä seuraavassa projektissa?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
testiautomaatioasiantuntija

Projektipäällikön tehtävänä on tukea asiakasta haastavien projektien kanssa ja varmistaa, että ne saadaan toteutettua suunnitelmien mukaan. Samalla it-projektipäällikkö hallitsee projektissa käytettävissä olevia resursseja ja pitää huolen siitä, että projekti saadaan vietyä maaliin budjetissa.

Monimutkaisten projektien ongelmana on usein puutteet projektin suunnittelussa ja suunnitelman toteutuksessa. It-projektipäällikön tehtävänä on huolehtia siitä, että tätä ongelmaa ei synny ja projekti saadaan vietyä maaliin asti asiakkaan toiveiden mukaan. Projektipäällikkö asettaa tarkat tavoitteet projektille ja luo selkeän suunnitelman siitä, miten asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan. 

Lisäksi konsulteilla on työkalupakissaan jo useista projekteista kerätyt opit, joten konsultti pystyy hyödyntämään kokemustaan ja asiantuntijanäkemystään yleisimpien karikkojen välttämiseksi asiakkaan hyödyksi.

It-Projektipäällikkö on ihmisten johtaja, joka osaa hyödyntää asiantuntijoiden potentiaalin tehokkaasti

Projektien luonteessa on ollut muutoksia viime vuosien aikana ja siitä syystä myös projektipäällikön työnkuva on kokenut joitakin muutoksia. Projektipäälliköstä on tullut enemmän ihmisten johtaja, sekä sparraaja sen sijaan, että hän olisi pelkkä projektin johtaja. 

It-projektipäällikön tehtävänä on siis oppia tuntemaan tiiminsä jäsenet hyvin, jolloin hän pystyy asettamaan selkeät roolit jokaiselle ryhmän jäsenelle tämän omien vahvuuksien mukaan ja näin tekemään tiimistä entistäkin toivivamman. Roolien asettamisen lisäksi projektipäällikkö toimii sparraajana ja valmentajana tiimin jäsenille. 

Sparraamisen avulla projektipäällikkö pystyy motivoimaan ja sitouttamaan tiimiläiset yhteiseen tavoitteeseen luoden samalla kannustavan ilmapiirin, jossa tiimin jäsenet pääsevät loistamaan ja tuomaan omia ajatuksiaan helposti esille.

It-projektipäällikkö katsoo asioita laatikon ulkopuolelta

It-projektipäällikkö pystyy myös tarkastelemaan asioita ulkopuolisen näkökulmasta saapuessaan asiakasyritykseen. Usein yrityksissä on muodostunut ongelmaksi juurtuneet toimintatavat, jotka saattavat heikentää asiantuntijoiden tehokkuutta projektissa. It-projektipäällikkö tunnistaa nämä ongelmakohdat ja pystyy antamaan kehitysehdotuksia ja ratkaisuja projektin tehostamiseksi.

Konsulttimme ovat olleet mukana kehittämässä monipuolisesti erilaisten asiantuntijaorganisaatioiden toimintaa. Myös sellaisten, joissa osaamista hankkeen aihepiiristä on talon sisällä. Asiakkaamme arvostavat erityisesti ulkopuolista näkemystä, selkeitä ja konkreettisia ehdotuksia.

– Ulkopuolinen näkee asiat kauempaa, mikä tuo sisäiseen kehityshankkeeseen lisäarvoa nostamalla esiin kysymyksiä, vaihtoehtoisia polkuja ja uusia ratkaisumahdollisuuksia. Autamme yrityksiä liiketoiminnan muotoilussa. Aina ei suurista kehityshankkeista ole kyse mutta vaikutukset johtamiseen ja kilpailukykyyn ovat merkittäviä, sanoo Nextconin johtava konsultti Sami Karjalainen.

Nextconin Projektinjohdon ammattilaiset vievät sinut kohti asetettuja tavoitteita

Tarjoamme asiakkaidemme tietojärjestelmäprojekteihin kokeneita projektinhallinnan ammattilaisia, jotka vastaavat projektien johtamisesta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Toimialaosaamista meillä on mm. vakuuttamisliiketoiminnan ja julkisen sektorin hankkeista.

Projektijohdon konsulttimme ovat olleet mukana kehittämässä Carunan sähköisiä palveluita ja asiointia sekä tukemassa Kilpailu- ja Kuluttajavirastoa verkkopalveluiden kilpailutuksessa. Myös Visma Financial Solutions Oy on luottanut meidän asiantuntijuuteemme valitsemalla Nextconin projektipäälliköksi järjestelmäkehityshankkeeseen. Nitro valitsi Nextconin konsultikseen teknisten ratkaisujen portfoliohankkeeseen, jonka tavoitteena oli luoda uusi tapa johtaa Nitron teknisten ratkaisujen portfoliota.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin