Unelmia ja konsulttihommia – millainen on hyvä it-konsultti?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Miksi konsultteja käytetään, jos heidän palkkaaminen on lähtökohtaisesti kalliimpaa kuin oman työntekijän hankinta? Olen usein saanut vastata tähän kysymykseen.

It-konsultti hankitaan, kun yrityksessä ilmenee tarve määräaikaiselle osaajalle. Kun tarve loppuu, myös määräaikainen sopimus konsultoinnissa päättyy. Konsultin palkkaava yritys voi olla varma, ettei it-projektin läpivienti jää kiinni teknologiaosaamisesta tai asenteesta. Senior-tason projektipäällikön mukana saa osaamisen lisäksi laatua ja tekemisen paloa. Yleensä konsultin palkkaaminen tuleekin pidemmällä aikavälillä yritykselle halvemmaksi kuin oman työntekijän rekrytointi.

Mutta millainen on hyvä it-konsultti?

Mielestäni it-konsultiksi kasvaminen vaatii vuosien määrätietoista työntekoa. Hyviä konsultteja myös yhdistävät tietyt ominaisuudet, kuten asiantuntijuus, ulospäinsuuntautuneisuus ja kyky mukautua erilaisiin toimintatapoihin ja työympäristöihin. Isoon ammattikuntaan mahtuu toki erilaisia persoonallisuuksia, joilla on omat vahvuutensa. Jokaiselle konsultille tärkeä ominaisuus on kuitenkin se, että hän saa vietyä asiakkaan asioita eteenpäin.

Hyvä konsultti siis paikantaa asiakkaansa kipupisteet.

Meneillään olevat teknologiset murrokset tulevat muuttamaan yritysten liiketoimintaa ja työn tekemistä. It-konsultti on monipuolinen osaaja, joka seuraa erilaisia ilmiöitä ja kouluttautuu uusien teknologioiden osaajaksi. Siksi hän pystyy kehittämään asiakkaan toimintaa laajemminkin kuin vain sen tehtävän osalta, johon hänet on palkattu. Löydettyään asiakkaan liiketoiminnan kipupisteet, hän tuo pöydälle rakentavia kehitysehdotuksia.

Konsultin saappaisiin pystyy hyvin harvoin hyppäämään suoraan koulunpenkiltä. Konsulttihommista unelmoivien onkin hyvä tiedostaa, että omaa työuraa on määrätietoisesti kehitettävä siihen suuntaan, että näihin saappaisiin hyppääminen lopulta onnistuu. On oltava valmis tekemään kaikennäköistä, ottamaan vastaan mahdottomalta tuntuvia haasteita ja oppimaan asioita kantapään kautta.

Kerätty kokemus tuo lopulta varmuutta tarttua myös isompiin projekteihin, joissa joutuu vastaamaan kymmenien miljoonien arvoisten it-projektien läpiviennistä.

Hyvistä konsulteista puhuttaessa on syytä muistaa, että parhaiden tekijöiden etsintä käynnistyy konsulttihaulla. Mielestäni niissä tulisi korostaa enemmän inhimillisiä piirteitä, jotta saadaan mahdollisimman tarkkaan selville henkilön asenne ja kyky sopeutua monenlaisiin työyhteisöihin. Teknologia- ja projektiosaaminen ovat toki välttämättömiä, mutta aivan yhtä tärkeää on selvittää, onko kyseessä ratkaisuhakuinen ja ulospäinsuuntautunut henkilö, joka ei keskity liikaa esteiden esiin nostamiseen.

 

Petri Ohtamaa,  Senior Consultant

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin