Nextconin tarina

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Nextcon Finland Oy täyttää tänä vuonna 13-vuotta ja noihin vuosiin on mahtunut paljon erilaisia vaiheita yrityksen kehittyessä ja kasvaessa nykyiseen muotoonsa. Yrityksen alku sijoittuu aina vuoden 2008 syksyyn, jolloin Petri Ohtamaa päätti ryhtyä kollegansa kanssa yrittäjiksi pitkän pohdinnan jälkeen. Molemmilla oli takanaan pitkä ura kansainvälisissä yrityksissä, mutta yrittämisen ”taiteellinen vapaus” kiinnosti kumpaakin.

Tässä artikkelissa pääset sukeltamaan Nextcon Finland Oy:n kasvutarinaan yrityksen toimitusjohtajan Petri Ohtamaan haastattelun kautta. Kysyimme Petriltä mistä kaikki lähti, missä ollaan nyt ja mitä Nextconin tulevaisuudessa näkyy.

Nextcon perustettiin keskelle finanssikriisiä

Vuoden 2008 loppupuoli ei ollut mitenkään herkullinen ajankohta uudelle yritykselle, koska siihen kulminoitui kuuluisa rahoitusmarkkinoiden finanssikriisi ja myös euroalueella ajauduttiin tuolloin taloudelliseen taantumaan.

– Finanssikriisi johti siihen, että kaikki ennakoidut uudet sopimukset ja kaupat eivät toteutuneet odotetusti ja potentiaaliset asiakkaat eivät voineet tuossa tilanteessa tehdä päätöksiä uusien sopimusten osalta, Petri kertaa.

Tuoreet yrittäjät eivät jääneet kuitenkaan tuleen makaamaan, vaan he lähtivät yhdessä miettimään tilanteeseen ratkaisua.

Liiketoimintasuunnitelma rakennettiin moneen kertaan uudelleen

Petri kertoo finanssikriisin olleen ennen kaikkea opettavainen kokemus. 

– Näin jälkeenpäin katsottuna tuo taloustaantuma oli erittäin opettavaista aikaa nuorille yrittäjille. Teimme kaikkemme sen eteen, että löytäisimme selviytymiskeinon mahdottomalle näyttäneessä tilanteessa. Muun muassa liiketoimintasuunnitelma kirjoitettiin moneen kertaan uudelleen ja haimme innovatiivisesti uusia mahdollisuuksia.

Vaikeuksien kautta voittoon

Sitkeys tuotti tulosta ja Petri yhtiökumppaneineen onnistui löytämään uuden suunnan yritykselle IT-konsultoinnin parista. Petri kertoo ensimmäisten asiakkaiden olleen valtionhallinnon isoja organisaatioita.

– Projektinjohtopalvelut olivat ensimmäisiä asiantuntijapalveluita, joita tarjosimme asiakkaillemme niin julkisen-, kuin yksityisen sektorin puolella. Olimme mm. johtamassa isoja muutoshankkeita järjestelmien kehittämiseen, versiopäivityksiin ja ICT-käyttöpalvelutoimittajavaihdoksiin liittyen.

Palveluiden kehitys jatkuu edelleen

Tällä hetkellä Nextconin asiantuntijoita työskentelee monipuolisesti eri asiantuntijarooleissa projektinjohtopalveluiden sekä testaus- ja laadunvarmistuksen parissa useilla eri toimialoilla.

– Projektinjohtopalveluja olemme kehittäneet jo yli 10 vuoden ajan ja toimimme tällä hetkellä hyvin monipuolisesti ketterän kehittämisen eri asiantuntijarooleissa, kuten Product Owner, Agile Coach, ScrumMaster etc. sekä myös perinteisten projektinjohtomallien puolella hankepäällikköinä, projektipäällikköinä, testauspäällikköinä ja teknisinä projektipäällikköinä

Suurin osa Nextconin asiakkaista on julkisen sektorin organisaatioita, mutta vuosien saatossa mukaan on tullut asiakkaita myös yksityisen sektorin puolelta.

– Toinen tärkeä palvelualueemme on testaus- ja laadunvarmistuspalvelut, joita olemme myös kehittäneet lähes 10 vuoden ajan. Tällä hetkellä keihään kärkenä meillä on testiautomaatiokehittäminen, johon olemme panostaneet jo useamman vuoden ajan. 

Testaukseen liittyen Nextconilla on alettu tarkastella tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämistä testiautomaatiossa ja tähän tullaan panostamaan seuraavien vuosien aikana erityisen paljon.

Kasvuyritykseksi kymmenen vuoden jälkeen

Nextcon siirtyi kasvuyritykseksi vasta vuoden 2018 loppupuolella, jolloin päätettiin panostaa rekrytointiin, myyntiin ja markkinointiin palkkaamalla vastuuhenkilöitä näihin toimintoihin. 

– Vuoden 2018 loppupuolen kasvuyritykseksi siirtymisen jälkeen olemme panostaneet paljon henkilöstön viihtymiseen, Nextcon brändin ja yrityskulttuurin vahvistamiseen sekä ketterään johtamismalliin.

Nextconilla päätöksenteko on hajautettua ja läpinäkyvyys on itseisarvo

Johtaminen Nextconilla pohjautuu osittain Teal-tyyppiseen ajatteluun. Teal-käsitteen on lanseerannut osaksi organisaatioiden kehittämistä ja johtamista belgialainen Frederic Laloux kirjassaan “Reinventing Organizations”. Päätöksenteko on hajautettua ja läpinäkyvyys itseisarvo.

 – Tämä tarkoittaa yrityksessämme sitä, että perinteistä käskyvaltaan ja pyramidihierarkiaan perustuvaa johtamista ja esimieskerrosta ei ole. Tekeminen perustuu autonomisiin ja itsenäisiin tiimeihin, joilla on päätösvalta oman työympäristön kehittämiseen ja kouluttautumiseen liittyen.

Autonomisten tiimien toimintaa valmentavat Senior- tason asiantuntijat, jotka pitävät huolta mm. tiimiläisten tyytyväisyydestä ja työn sujuvuudesta. Asiantuntijoiden kehitystä ja koulutusta ohjataan myös oikeaan suuntaan. 

– Tekemisen lähtökohtana on luottamus ihmisten viisauteen ja kykyyn tehdä päätöksiä yhteisön hyväksi, Petri kertoo.

"Visiomme on olla 2 - 3 vuoden aikajänteellä Suomen paras ja halutuin työpaikka projektinjohto- sekä testaus- ja laadunvarmistuspalveluiden saralla."

Tänä päivänä Nextcon Finland Oy on voimakkaassa kasvussa oleva asiantuntijaorganisaatio, joka työllistää vajaat 20 ammattilaista. Käynnissä on tällä hetkellä useita projekteja vaikuttavien julkisen puolen toimijoiden, kuten esimerkiksi TraficominMelan ja DigiFinlandin kanssa.

Nextconin tulevaisuudessa näkyy yrityksen tasainen orgaaninen kasvu ja erityisesti henkilöstön hyvinvointi sekä avoin positiivinen keskusteleva työyhteisö, joka nauttii ja kehittyy työssään haluamaansa suuntaan. Petri uskoo, että työntekijöiden tyytyväisyys heijastuu myös Nextconin asiantuntijapalvelutoimituksiin ja asiakasprojekteihin.

– Visiomme on olla 2–3 vuoden aikajänteellä Suomen paras ja halutuin työpaikka projektinjohto- sekä testaus- ja laadunvarmistuspalveluiden saralla.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin